Over Ons

Jongerencentrum MGT Amsterdam-West in het kort

Ontstaan

MGT Amsterdam-West is in 1989 door Mehmet Çakmak en zijn bestuursleden opgericht. In een kleine kamer in Kolenkit buurt zijn zij begonnen met het organiseren van verschillende activiteiten.

Leiddraad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcor.

Bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcor.

MGT Amsterdam-west

Jongerencentrum MGT Amsterdam-West is een sociaal educatieve organisatie die zich richt op de integratie en emancipatie van jongeren in de Nederlandse samenleving. Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. De vereniging is in 1990 opgericht en hoewel ze geestesverwanten heeft opereert het zelfstandig en onafhankelijk van andere organisaties. De beweging is in beginsel intercultureel en staat open voor iedereen en streeft de dialoog en samenwerking na met alle maatschappelijke organisaties in stadsdeel West.

De doelstelling van Jongerencentrum MGT is begeleiding en ondersteuning van jongeren door onder meer het aanbieden van activiteiten, projecten, het organiseren van voorlichtingen, het stimuleren en motiveren van de jongeren, het activeren van de jongeren in de maatschappij en het vergroten van de beheersing van de eigen taal en cultuur.

Naast deze activiteiten biedt Jongerencentrum MGT de jongeren een ruimte terecht kunnen. De ruimte van Jongerencentrum MGT dient al jaren als ontmoetingsruimte voor buurtbewoners en jongeren. Er wordt voor hen, zeven dagen per week van 11.00 tot 23.00 uur, de mogelijkheid geboden in een vertrouwde en bekende omgeving met elkaar te praten.