Het, waar mogelijk, verbeteren van de kwaliteit van de activiteiten is een constant aandachtspunt voor de vereniging. Daarom hebben alle bestuursleden en begeleiders van de MGT weekendschool en meerdere vrijwilligers van de vereniging deelgenomen aan het trainingskamp op 9, 10 en 11 november 2015.

Door middel van dit trainingskamp is getracht de deelnemers op een professionele manier hun kennis en kwaliteit uit te breiden en te verbeteren. De training bevatte onderwerpen als rechtspositie, boekhouding, projectontwikkeling, publiciteit, inspelen op lokale en regionale ontwikkelingen, voorlichting, vergadertechniek en activiteiten over onderwijs. Daarbij zijn er ook groepsspelletjes gespeeld en gesport om de band tussen de vrijwilligers te vergroten. Op de laatste dag zijn er individuele gesprekken gevoerd. De activiteiten in het jaar 2012 zijn geëvalueerd. Alle vrijwilligers vonden de training zeer leerzaam. De vrijwilligers willen in de toekomst zeker weer deelnemen aan een dergelijk trainingskamp.

Categorieën: oud